Když se nám stane neštěstí, uctíváme naše bohy pláčem v Chrámech slz. Jsou lidé, kteří do nich téměř nikdy nezavítají. A naopak jsou tací, který v nich tráví většinu života. A z toho pramení naše víra. Doufáme, že obětování slz v chrámu přinese nám nebo našim potomkům štěstí. A pokud nás stíhá neštěstí, není to tím, že jsme se my sami něčím provinili, na něco takového vyspělí obyvatelé Ortézie nevěří, vždy je tomu pro to, že naši předkové prolili příliš málo slz. A pokud chceme, aby se naši potomci měli lépe než my, musíme ono množství slz dohnat. Taková jsou naše pravidla. Taková je naše víra.

Reklamy